Üretim Aşamalarımız

Hammadde hazırlama

Ergitme teknolojisi

Analiz ve araştırma

Döküm teknolojisi

Hammadde Hazırlama
1. Hammadde Hazırlama

Farklı topyekûn alüminyum hurdalar merkez şubemize gelerek hammadde hazırlama ekibimiz ve teknolojik makinelerin kullanılarak ayrıştırılıp istiflenerek fabrikaya sevk edilir. Bu malzemeler tekrar kontrol edilerek ergitmeye hazır hâle getirilir. Bu maddelerde talan ve curut bulunmaz.

Ergitme Teknolojisi
2. Ergitme Teknolojisi

Hazırlanan hammaddeler yüksek teknolojiye sahip Ocaklarda ergitilir. Bu ocaklarda rejemematif sistemler kullanılarak çevreye duyarlı üretim yapılır.

Analiz ve Alaşımlandırma
3. Analiz ve Alaşımlandırma

Ergitilen malzemeler sürekli olarak kendi būnyemizde bulunan laboratuvarda uzman kadro ile analiz edilir. Gerekli olan alaşımları hesap edilerek alaşımlandırma işlemi sürekli kontrol edilir.

Döküm Teknolojisi
4. Döküm Teknolojisi

Döküm esnasında degessing işlemi özel üniteler ile döküm boyunca devam ettirilerek madende ki hidrojen, kalsiyum ve curuf oranı minimum seviyelere indirilir. Otomatik kalıp konveyõnü ile son sistem döküm yapılır.

Paketleme ve Sevkiyat
5. Paketleme ve Sevkiyat

Alüminyum külçeler ortalama 6, 7 kg olarak üreti-

lir. Üretilen bu külçeler aynı şekilde külçe paletin üzerine dizilir. Ortalama 1100 kg gelen bu paletler plastik çemberli paketler ve su geçirmez plastik ambalajlar ile sevk edilir.